Kako doći do nas?

Ako dolazite sa sjevera (iz smjera Zagreba)

Siđite s autoceste u Karlovcu, pa nastavite u smjeru Slunja i Grabovca. Poslije 2 km vožnje, prije mosta na rijeci Korani skrenite desno na cestu br. 42 u smjeru Plaški. Nakon 4 km u selu Poljanak odvaja se cesta lijevo za selo Plitvica. Slijedite putokaze za Vilu Sumrak.

Ako dolazite sa zapada ( iz smjera Rijeke i Istre )

Vozite po auto cesti u smjeru Zagreba sve do Bosiljeva,potom skrenite u smjeru Splita .Izađite na izlaz Ogulin i vozite u smjeru Plaški. Nastavite 50 km do raskrižja u Poljanku gdje skrećeteza Plitvica selo. Nadalje slijedite putokaze za Vilu Sumrak

Dolazite li s juga ( iz smjera Splita i Zadra) preko Korenice

Prođite glavni ulaz u Nacionalni park i nakon cca 6 km, 500 m nakon velikog plavog mosta preko rijeke Korane skrenite oštro ulijevo – uzbrdo na cestu br. 42 u smjeru Plaški. Nakon 4 km vožnje u selu Poljanak odvaja se cesta lijevo za selo Plitvica. Slijedite putokaze za Vilu Sumrak.

Loading